Agenda Algemene Leden Vergadering 30-10-2021

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 30 oktober 2021 om 11.00 uur in het Racketcentrum aan de Heremaweg 20-A te te Heerenveen.

Deze zaal ligt direct naast de loopbrug aan de zuidzijde van het Thialf stadion.

Op nadrukkelijk verzoek van de beheerder willen wij u verzoeken gebruik te maken van uw vertrouwde parkeerplaats en niet die van het Racketcentrum, dit gezien de beperkte ruimte aldaar.

NB: het Racketcentrum is een horecagelegenheid, dus neemt u wel een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs mee?

1 Opening door de voorzitter.

2 Ingekomen stukken en mededelingen.

3 Notulen van de op 2 november 2019 gehouden vergadering.

4 Jaarverslag secretaris 2019-2020.

5 Jaarverslag secretaris 2020-2021.

6 Jaarverslag penningmeester 2019-2020.

7 Jaarverslag penningmeester 2020-2021.

8 Vaststelling begroting seizoen 2021-2022.

9 Verslag van de kascontrole commissie seizoen 2019-2020 en 2020-2021.

10 Bestuursverkiezing.

* Vorig seizoen waren aftredend en herkiesbaar Martin Langelaar (penningmeester) en Tjettje Sinnema (secretaris). Het bestuur heeft in de Skate-off van januari 2021 voorgesteld om hen voor 3 jaar te herbenoemen en dit te bevestigen in de ALV van 2021.

* Dit seizoen zijn Henk Vader (algemeen lid) en Dik Sas (algemeen lid) aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang voor de vergadering, en wel schriftelijk aan het secretariaat.

11 Verkiezing van de leden van de kascontrole commissie.

12 Organisatie activiteiten seizoen 2021-2022.

13 Vaststelling contributie seizoen 2022-2023.

14 Rondvraag.

14 Sluiting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/agenda-algemene-leden-vergadering-30-10-2021/

Geef een reactie

Your email address will not be published.