Overlijden Hendrik Algra

Het trieste nieuws bereikte ons dat afgelopen dinsdag ons trouwe en gewaardeerde lid Hendrik Algra is overleden.

Weer moeten wij afscheid nemen van een echte schaatsfan.

Condoleances en sterkte aan familie en vrienden.

Bestuur en leden NSSV

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijden-hendrik-algra/

Afscheid Floor van Leeuwen, door Henk Vader

Ons bereikte het trieste nieuws van het overlijden 9 juni van Floor van Leeuwen op 84 jarige leeftijd.

Begonnen als schaatstrainer in 1967 bij de Schaatsvereniging Utrecht, daarna trainer Gewest Noord-Hollend/Utrecht, trainer KNSB  Sprint-Kernploeg,  gewerkt bij o.a. de teams van Jac Orie,  DSB, Spaarselect. In 2010 afscheid genomen als trainer maar toen Marianne Timmer een paar maanden later belde om haar te helpen bij Team Liga was Floor verkocht.

Gewerkt met o.a. Christine Aaftink, Gerard van Velde, Jan Bos, Erben Wennemars, Gianni Romme, Bob de Jong, Ids Postma,  Margot Boer, Annette Gerritsen, Marianne Timmer, en nog zovele meer.

Sinds 2007, hij was toen al meer dan 40 jaar actief in schaatssport, is Floor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gianni Romme sprak toen: “Hij is een van de weinige mensen van wie je binnen topsport op aan kunt. Een voorbeeld voor ons topsporters, een groot voorbeeld voor de maatschappij”.

KNSB huldigt Floor in 2012 met de ”Blijk van Erkenning”.

Herinner me de uitspraak van Floor: “Ik ben een coach die gebruik maakt van intuïtie en vertrouwen bij de sporters”.

Heb vrijdag 4 juni afscheid van Floor mogen nemen, in dat uurtje  gesproken  over het schaatsen met  de randverschijnselen. Daar was even behoefte aan! Volgens de overlevering hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet tijdens EK Dames in Groningen 1985, daarna elkaar nooit meer uit het oog verloren. Ik denk aan de feestjes, verjaardagen , als er wat te schaatsen viel in Inzell  de etentjes bij Gasthof Schmelz met Floor en Ernestine, en richting Davos Floor opzoeken! Bij Floor en Ernestine in Nieuwegein schaatsen op TV volgen. Samen veel wielerwedstrijden bezocht. Dit alles is voorbij!

Floor was vanaf de oprichting lid van onze NSSV. Met zichtbaar plezier een trouw bezoeker van onze jaarlijks reünie.

Floor, je was een uniek mens, wij zijn trots je gekend te mogen hebben.

Ernestine, familie, vrienden, schaatsvrienden: veel sterkte met dit verlies.

 

Henk Vader.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/afscheid-floor-van-leeuwen-door-henk-vader/

Overlijden Floor van Leeuwen

Het bestuur heeft vandaag het trieste bericht ontvangen dat afgelopen woensdag Floor van Leeuwen is overleden.

Zo moeten wij weer een bekende, markante en aimabele man missen die lange tijd met de schaatswereld verbonden is geweest.

Condoleances en sterkte aan familie, vrienden en de schaatswereld in het algemeen.

Bestuur en leden NSSV

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijden-floor-van-leeuwen/

Overlijden Jan Poorterman

Daarnet heeft het trieste nieuws ons bereikt dat vanochtend Jan Poorterman is overleden.

Een echte schaatssupporter is heengegaan.

Condoleances en sterkte aan familie, vrienden.

Bestuur en leden NSSV

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijden-jan-poorterman/

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van de NSSV dit jaar niet door te laten gaan aangezien het door de Covid-maatregelen niet mogelijk is deze binnen de vastgestelde termijn plaats te laten vinden. De statuten schrijven voor dat de jaarvergadering tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden. Ons verenigingsjaar loopt altijd tot 1 september. Dit zou betekenen dat de jaarvergadering vóór

1 maart 2021 zou moeten worden gehouden, hetgeen op dit moment nog niet realiseerbaar is.

Het bestuur zal u daarom een korte stand van zaken geven om de Algemene Ledenvergadering op deze manier schriftelijk af te doen.

 

  • Notulen ALV 02-11-2019, Jaarverslag secretaris 2019-2020 en Jaarverslag penningmeester 2019-2020

Deze zullen in de komende ALV worden vastgesteld.

 

  • Kascontrole

Besloten is om de kascontrole wel doorgang te laten vinden, zodat de penningmeester decharge kan worden verleend.

Tevens zal aan de zittende leden van de kascontrole commissie worden gevraagd of ze hun zittingsperiode met nog een jaar extra willen verlengen.

 

  • Bestuursverkiezing

Het bestuur stelt voor om de aftredende en herkiesbaar gestelde bestuursleden Martin Langelaar en Tjettje Sinnema weer voor 3 jaar te herbenoemen. Dit kan worden bevestigd in de komende ALV.

 

  • Organisatie activiteiten seizoen 2020-2021

De NSSV Talentendag van 17 januari 2021 gaat niet door i.v.m. Covid-19.

Ook de reünie van 29 mei 2021 in Ouddorp zal geen doorgang vinden wegens Covid-19.

 

  • Begroting seizoen 2020-2021

Deze begroting is door het bestuur goedgekeurd en kan worden vastgesteld in de komende ALV.

 

  • Vaststelling contributie seizoen 2021-2022

De contributie van € 16,00 per persoon per seizoen zal worden gehandhaafd.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering/

Verplaatsing schaatsreünie 2021 naar 2022

Beste sportvrienden,

Vanwege de overheidsmaatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie van de reünie, uiteraard in overleg met het bestuur van de NSSV, helaas moeten besluiten ons jaarlijkse samenzijn, welke was gepland op zaterdag 29 mei 2021 in Ouddorp, opnieuw te annuleren.

Als nieuwe datum van de schaatsreünie is door ons vastgesteld zaterdag 21 mei 2022. Locatie en de te houden activiteiten zijn vooralsnog ongewijzigd.

We verzoeken u de reeds gedane reservering(en) bij Hotel Fletcher in Ouddorp, tel. 0187 – 680 000, op korte termijn ongedaan te maken.
Zodra er opnieuw kan worden geboekt voor wat betreft het weekend van 21 mei 2022, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Rest ons u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te wensen, waarvan akte.

Met vriendelijke groet,

Marjan en Jan van Pelt,
David Bakker

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/verplaatsing-schaatsreunie-2021-naar-2022/

Fijne dagen

Het NSSV-bestuur wenst iedereen hele fijne dagen en alle voorspoed voor 2021!

Ondanks dat de huidige problematiek nog zal doorwerken in het nieuwe jaar, hopen we dat het schaatsseizoen 2021-2022 weer ‘normaal’ zal kunnen verlopen.

Maak er een gezellige tijd van!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/fijne-dagen/

Kalender voor 2021 definitief

Uit een publicatie van de ISU vandaag, 24 november 2020, blijkt het volgende:

Er wordt een ‘hub’ gecreëerd in Heerenveen, en de volgende wedstrijden worden georganiseerd in Thialf:

  • EK: 16-17 januari 2021
  • WorldCup 1: 22-24 januari 2021
  • WorldCup 2: 29-31 januari 2021
  • WK afstanden: 11-14 februari 2021 (dus niet in Beijing)

Besloten is ook dat de WorldCups in Changchun (17-18 februari 2021) en Heerenveen (6-7 maart 2021) niet zullen doorgaan.

 

Daarnaast is besloten de WK shorttrack te houden 5-7 maart 2021 in Dordrecht (dus een week eerder dan oorspronkelijk gepland en niet in Rotterdam Ahoy’).

Hieronder een link naar het volledige ISU-document:

Update on ISU Events 2020-21 23.11.2020

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/kalender-voor-2021-definitief/