Overlijden Jan Poorterman

Daarnet heeft het trieste nieuws ons bereikt dat vanochtend Jan Poorterman is overleden.

Een echte schaatssupporter is heengegaan.

Condoleances en sterkte aan familie, vrienden.

Bestuur en leden NSSV

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijden-jan-poorterman/

Statistische informatie WK Afstanden Heerenveen, 11-14 februari 2021

Bijgaand de statistische informatie, plus aanvullende tekstuele informatie met ook een overzicht van de Nederlandse medaillewinnaars, voor de WK Afstanden van 11 t/m 14 februari 2021, weer met zorg samengesteld door Kees van Vugt, Ronald Kruit en Alex Dumas.

2021 World Championships Single Distances Heerenveen February 11-14, 2021

2021 Tekst WK Afstanden 2021 en Nederlandse medaillewinnaars

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/statistische-informatie-wk-afstanden-heerenveen-11-14-februari-2021/

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van de NSSV dit jaar niet door te laten gaan aangezien het door de Covid-maatregelen niet mogelijk is deze binnen de vastgestelde termijn plaats te laten vinden. De statuten schrijven voor dat de jaarvergadering tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden. Ons verenigingsjaar loopt altijd tot 1 september. Dit zou betekenen dat de jaarvergadering vóór

1 maart 2021 zou moeten worden gehouden, hetgeen op dit moment nog niet realiseerbaar is.

Het bestuur zal u daarom een korte stand van zaken geven om de Algemene Ledenvergadering op deze manier schriftelijk af te doen.

 

  • Notulen ALV 02-11-2019, Jaarverslag secretaris 2019-2020 en Jaarverslag penningmeester 2019-2020

Deze zullen in de komende ALV worden vastgesteld.

 

  • Kascontrole

Besloten is om de kascontrole wel doorgang te laten vinden, zodat de penningmeester decharge kan worden verleend.

Tevens zal aan de zittende leden van de kascontrole commissie worden gevraagd of ze hun zittingsperiode met nog een jaar extra willen verlengen.

 

  • Bestuursverkiezing

Het bestuur stelt voor om de aftredende en herkiesbaar gestelde bestuursleden Martin Langelaar en Tjettje Sinnema weer voor 3 jaar te herbenoemen. Dit kan worden bevestigd in de komende ALV.

 

  • Organisatie activiteiten seizoen 2020-2021

De NSSV Talentendag van 17 januari 2021 gaat niet door i.v.m. Covid-19.

Ook de reünie van 29 mei 2021 in Ouddorp zal geen doorgang vinden wegens Covid-19.

 

  • Begroting seizoen 2020-2021

Deze begroting is door het bestuur goedgekeurd en kan worden vastgesteld in de komende ALV.

 

  • Vaststelling contributie seizoen 2021-2022

De contributie van € 16,00 per persoon per seizoen zal worden gehandhaafd.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering/

Verplaatsing schaatsreünie 2021 naar 2022

Beste sportvrienden,

Vanwege de overheidsmaatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie van de reünie, uiteraard in overleg met het bestuur van de NSSV, helaas moeten besluiten ons jaarlijkse samenzijn, welke was gepland op zaterdag 29 mei 2021 in Ouddorp, opnieuw te annuleren.

Als nieuwe datum van de schaatsreünie is door ons vastgesteld zaterdag 21 mei 2022. Locatie en de te houden activiteiten zijn vooralsnog ongewijzigd.

We verzoeken u de reeds gedane reservering(en) bij Hotel Fletcher in Ouddorp, tel. 0187 – 680 000, op korte termijn ongedaan te maken.
Zodra er opnieuw kan worden geboekt voor wat betreft het weekend van 21 mei 2022, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Rest ons u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te wensen, waarvan akte.

Met vriendelijke groet,

Marjan en Jan van Pelt,
David Bakker

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/verplaatsing-schaatsreunie-2021-naar-2022/

Fijne dagen

Het NSSV-bestuur wenst iedereen hele fijne dagen en alle voorspoed voor 2021!

Ondanks dat de huidige problematiek nog zal doorwerken in het nieuwe jaar, hopen we dat het schaatsseizoen 2021-2022 weer ‘normaal’ zal kunnen verlopen.

Maak er een gezellige tijd van!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/fijne-dagen/

Kalender voor 2021 definitief

Uit een publicatie van de ISU vandaag, 24 november 2020, blijkt het volgende:

Er wordt een ‘hub’ gecreëerd in Heerenveen, en de volgende wedstrijden worden georganiseerd in Thialf:

  • EK: 16-17 januari 2021
  • WorldCup 1: 22-24 januari 2021
  • WorldCup 2: 29-31 januari 2021
  • WK afstanden: 11-14 februari 2021 (dus niet in Beijing)

Besloten is ook dat de WorldCups in Changchun (17-18 februari 2021) en Heerenveen (6-7 maart 2021) niet zullen doorgaan.

 

Daarnaast is besloten de WK shorttrack te houden 5-7 maart 2021 in Dordrecht (dus een week eerder dan oorspronkelijk gepland en niet in Rotterdam Ahoy’).

Hieronder een link naar het volledige ISU-document:

Update on ISU Events 2020-21 23.11.2020

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/kalender-voor-2021-definitief/

In memoriam Ab Krook, door Henk Vader

Het trieste nieuws van 14 oktober: Ab Krook is dinsdag 13 oktober overleden ten gevolge van een herseninfarct. Je schrikt en moet dit verwerken. Al snel komen vele momenten naar boven die ik en anderen met Ab beleefd hebben. Ab is toch voor een hele  generatie het gezicht van het schaatsen geweest. We kennen Ab tenslotte al zo’n 45 jaar als  de “coach van het schaatsen”. Ab heeft ook veel voor de NSSV betekend. In de begin jaren met advies en overal een goed woordje voor NSSV! Ab en Ineke waren regelmatig bezoekers van onze jaarlijkse reünie. Hoor Ab nog tijdens een reünie in Den Ilp de gevleugelde woorden zeggen: “zonder supporters geen schaatsen“. Dat was nog  in de tijd dat top-schaats(t)ers bij de reünie aanwezig waren.

Wij zien Ab als beginnend coach, zo trots als een pauw, onze felicitaties in ontvangst nemen na goud en zilver tijdens de O.S. Lake Placid 1980 door Annie Borckinck en Ria Visser. Het begin van een succesvolle periode als (bonds)coach. Wat een schaatssuccessen heeft die man gehaald en hebben wij met hem beleefd! Heb het voorrecht gehad om samen met Ab vele jaren in de jury van Schaatser van het Jaar te zitten. Vergeet nooit de discussie tijdens een overleg over het schaatsen, waarop Ab zegt: “Ik hoor het al, jij hebt meer verstand van schaatsen dan ik!”

Wielrennen was een andere favoriete sport van Ab. Iedereen weet dat Ab samen met Ineke , met tent en later camper, een volger was van de Tour de France, en vele andere wieler wedstrijden. Samen met Ab vele Zesdaagsen van Amsterdam bezocht. Vond hij prachtig! Dan de vele NK’s wielrennen, waar we elkaar altijd opzochten, op uitnodiging in VIP tent van Rijke, en niet te vergeten: het WK in Salzburg. Wij logeerden in het simpelste hotel , groot balkon/terras met voor ons de beste plaatsen, op de mooiste plek, tijdwaarneming voor de deur, Ab en Ineke met de camper op de parkeerplaats naast het hotel, schitterend weer, was 6 dagen genieten van wielersport en wat daar bij hoort. Op de zondag, de wedstrijd van de profs, werd het een beetje te druk op “ons balkon”, wij met 6 kwamen in  de verdrukking, anderen probeerden onze plaatsen in te nemen. Daar stond Ab op en de orde was in no time hersteld. Dat was ook Ab Krook!

Het overlijden van Ab betekent een groot verlies voor de schaatssport; wij van NSSV vergeten je nooit. Ab, je was een prachtkerel.

NSSV wenst Ineke veel sterkte met dit verlies.

 

Henk Vader.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/in-memoriam-ab-krook-door-henk-vader/

Ab Krook overleden

Het trieste nieuws bereikte ons dat Ab Krook is overleden.

Condoleances en sterkte aan familie, vrienden en (ex-)sporters.

Bestuur en leden NSSV

https://nos.nl/artikel/2352423-oud-schaatscoach-ab-krook-76-overleden.html

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/ab-krook-overleden/