Overlijdensbericht

Op 14 november 2018 is overleden ons gewaardeerd lid

 Jos Bakkum

 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

 

Bestuur en leden NSSV

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijdensbericht/

Algemene Ledenvergadering 15 december 2018 (ALV)

Op 15 december wordt de eerst komende Algemene Ledenvergadering van de NSSV gehouden. De vergadering begint om 11.00 uur in het Racketcentrum te Heerenveen.

Op de agenda staan de volgende zaken:

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de op 11 november 2017 gehouden vergadering.
4. Notulen van de op 4 december 2017 gehouden extra vergadering.
5. Jaarverslag secretaris 2017-2018.
6. Jaarverslag penningmeester 2017-2018.
7. Verslag van de kascontrole commissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Henk Vader (algemeen bestuurslid).
Voorgesteld wordt om in de ontstane vacature van algemeen bestuurslid te benoemen Dik Sas. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de vergadering, en wel schriftelijk aan het secretariaat.
9. Verkiezing van de leden van de kascontrole commissie.
10. Organisatie activiteiten seizoen 2018-2019.
11. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019.
12. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering-15-december-2018-alv/

World Cups 2018/2019

De volgende datums en plaatsen voor de World cups zijn bevestigd door de ISU Councel

November 16-18, 2018 Obihiro, Japan

November 23-25, 2018 Harbin, China (TBC) zal waarschijnlijk Nagano of Astana worden.

December 7-9, 2018 Berlin, Germany wordt waarschijnlijk de nieuwe baan in Polen (Tomasow Mazovicki)

December 14-16, 2018 Heerenveen, Netherlands

February 1-3, 2019 Hamar, Norway

March 9-10, 2019 Salt Lake City, USA

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/world-cups-2018-2019/

ISU Kampioenschappen in 2019

De volgende datums zijn bekend voor de ISU Kampioenschappen in 2019

  • EK               11-13 januari 2019 Collalbo (It)
  • WK Afstanden  7-10 februari 2019  Inzell (Ger)
  • WK Junioren   15-17 februari 2019  Baselga di Pine (It)
  • WK Sprint    23-24 februari 2019  Heerenveen (Ned)
  • WK Allround  2-3 maart 2019  Calgary (Can)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/isu-kampioenschappen-in-2019/

Vanaf 2019 weer schaatsen in Oslo

De beslissing is eindelijk genomen, de ijsbaan Valle Hoving in Oslo krijgt een overkapping. De baan moet in 2019 klaar zijn, het is dan wel geen Bislet maar Oslo verdient een overdekte baan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/vanaf-2019-weer-schaatsen-in-oslo/