Rectificatie ALV 15 december 2018

In de Skate-Off is een verkeerde datum geplaatst bij de ALV, het moet zijn 15 december en niet 15 november.

Excuus voor dit slippertje.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/alv-15-december-2018/

Algemene Ledenvergadering 15 december 2018 (ALV)

Op 15 december wordt de eerst komende Algemene Ledenvergadering van de NSSV gehouden. De vergadering begint om 11.00 uur in het Racketcentrum te Heerenveen.

Op de agenda staan de volgende zaken:

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de op 11 november 2017 gehouden vergadering.
4. Notulen van de op 4 december 2017 gehouden extra vergadering.
5. Jaarverslag secretaris 2017-2018.
6. Jaarverslag penningmeester 2017-2018.
7. Verslag van de kascontrole commissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Henk Vader (algemeen bestuurslid).
Voorgesteld wordt om in de ontstane vacature van algemeen bestuurslid te benoemen Dik Sas. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de vergadering, en wel schriftelijk aan het secretariaat.
9. Verkiezing van de leden van de kascontrole commissie.
10. Organisatie activiteiten seizoen 2018-2019.
11. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019.
12. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering-15-december-2018-alv/

World Cups 2018/2019

De volgende datums en plaatsen voor de World cups zijn bevestigd door de ISU Councel

November 16-18, 2018 Obihiro, Japan

November 23-25, 2018 Harbin, China (TBC) zal waarschijnlijk Nagano of Astana worden.

December 7-9, 2018 Berlin, Germany wordt waarschijnlijk de nieuwe baan in Polen (Tomasow Mazovicki)

December 14-16, 2018 Heerenveen, Netherlands

February 1-3, 2019 Hamar, Norway

March 9-10, 2019 Salt Lake City, USA

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/world-cups-2018-2019/

Overdekte baan in Polen

 

De eerste overdekte baan in Polen is een feit, in het plaatsje Tomaszow Mazowiecky, 100km vanaf Warschau

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overdekte-baan-in-polen/

400m baan in Belgie

Er vind op dit een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een 400m baan in Belgie. In september wordt het rapport gepresenteerd, de baan moet in de omgeving van Gent komen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/400m-baan-in-belgie/

Davos gaat sluiten.

De ijsbaan in Davos gaat na een periode van 126 jaar verdwijnen, er komt wel een nieuwe natuurlijke ijsbaan in Sankt Moritz voor terug, deze baan ligt op de hoogte van 1800m.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/davos-gaat-sluiten/

ISU Kampioenschappen in 2019

De volgende datums zijn bekend voor de ISU Kampioenschappen in 2019

  • EK               11-13 januari 2019 Collalbo (It)
  • WK Afstanden  7-10 februari 2019  Inzell (Ger)
  • WK Junioren   15-17 februari 2019  Baselga di Pine (It)
  • WK Sprint    23-24 februari 2019  Heerenveen (Ned)
  • WK Allround  2-3 maart 2019  Calgary (Can)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/isu-kampioenschappen-in-2019/

Snelste ijsbaan in de wereld ??????

In China is een aanvang gemaakt met de bouw van een overdekte ijshal op 1800 m hoogte, waarschijnlijk wordt deze baan gezien de hoogte de snelste ijsbaan ter wereld. Er wordt verwacht dat speciaal de wereldrecords op de langere afstanden gebroken zullen gaan worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/snelste-ijsbaan-in-de-wereld/