Overlijden Ton Mooijman

Het trieste bericht bereikte ons dat op 27 november jl. ons gewaardeerde lid Ton Mooijman is overleden, slechts 61 jaar oud.

Veel sterkte in de komende tijd voor de familie en vrienden.

Bestuur en leden NSSV

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/overlijden-ton-mooijman/

Samenwerkingsovereenkomst met SportTravel

Afgelopen dinsdag hebben onze voorzitter Jan Augustinus en directeur/eigenaar van SportTravel Martin Bravenboer een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende 3 jaar.

Zoals aangekondigd tijdens de jaarvergadering, zal SportTravel voor diverse buitenlandse wedstrijden reis-arrangementen gaan aanbieden, waarbij per boeking door een NSSV-lid voor één van deze reizen door SportTravel een bedrag aan ons zal worden overgemaakt.

Wij hebben er vertrouwen in dat dit tot een vruchtbare samenwerking zal leiden!

Neem gerust al een kijkje op de website van SportTravel, zie de link rechtsboven onder ‘Sponsors’ op onze site, voor aanbiedingen naar het WK Allround & Sprint in Hamar maart 2022.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/samenwerkingsovereenkomst-met-sporttravel/

Documentatie NK Afstanden en Mass start 29-30-31 oktober 2021

Onderstaand de uitgebreide documentatie voor de NK Afstanden en Mass start van komend weekend, samengesteld door Ronald Kruit, Alex Dumas en Kees van Vugt.

NK Afstanden 29, 30 en 31 oktober 2021 tekst

NK Afstanden 29, 30 en 31 oktober 2021

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/documentatie-nk-afstanden-en-mass-start-29-30-31-oktober-2021/

Agenda Algemene Leden Vergadering 30-10-2021

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 30 oktober 2021 om 11.00 uur in het Racketcentrum aan de Heremaweg 20-A te te Heerenveen.

Deze zaal ligt direct naast de loopbrug aan de zuidzijde van het Thialf stadion.

Op nadrukkelijk verzoek van de beheerder willen wij u verzoeken gebruik te maken van uw vertrouwde parkeerplaats en niet die van het Racketcentrum, dit gezien de beperkte ruimte aldaar.

NB: het Racketcentrum is een horecagelegenheid, dus neemt u wel een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs mee?

1 Opening door de voorzitter.

2 Ingekomen stukken en mededelingen.

3 Notulen van de op 2 november 2019 gehouden vergadering.

4 Jaarverslag secretaris 2019-2020.

5 Jaarverslag secretaris 2020-2021.

6 Jaarverslag penningmeester 2019-2020.

7 Jaarverslag penningmeester 2020-2021.

8 Vaststelling begroting seizoen 2021-2022.

9 Verslag van de kascontrole commissie seizoen 2019-2020 en 2020-2021.

10 Bestuursverkiezing.

* Vorig seizoen waren aftredend en herkiesbaar Martin Langelaar (penningmeester) en Tjettje Sinnema (secretaris). Het bestuur heeft in de Skate-off van januari 2021 voorgesteld om hen voor 3 jaar te herbenoemen en dit te bevestigen in de ALV van 2021.

* Dit seizoen zijn Henk Vader (algemeen lid) en Dik Sas (algemeen lid) aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang voor de vergadering, en wel schriftelijk aan het secretariaat.

11 Verkiezing van de leden van de kascontrole commissie.

12 Organisatie activiteiten seizoen 2021-2022.

13 Vaststelling contributie seizoen 2022-2023.

14 Rondvraag.

14 Sluiting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/agenda-algemene-leden-vergadering-30-10-2021/

Schaatsreünie zaterdag 21 mei 2022

Naar het zich nu laat aanzien, kan de schaatsreünie volgend jaar eindelijk doorgang vinden.
Zoals eerder vermeld, is als datum vastgesteld zaterdag 21 mei 2022.

Leden kunnen vanaf nu een kamer reserveren in Hotel Fletcher in Ouddorp aan Zee, waar de reünie plaatsvindt.
Ook kunt u gebruik maken van een vijftal luxe chalets, die plaats bieden aan maximaal 8 personen per chalet.

Het telefoonnummer van Hotel Fletcher is 0187 –  680 000.
Het e-mail adres is info@fletcherhotelduinzicht.nl

Wacht niet té lang met boeken, want Fletcher Ouddorp is in de maand mei erg populair bij onze oosterburen.

Met vriendelijke groet,

Marjan en Jan van Pelt,
David Bakker

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/schaatsreunie-zaterdag-21-mei-2022/

NK Afstanden Thialf 29-30-31 oktober 2021

Om alvast een inzicht te krijgen hoeveel tickets we moeten reserveren voor bovengenoemd evenement verzoeken wij u om per e-mail (nssv@xs4all.nl) door te geven of u hiervoor kaarten wilt reserveren.

Prijs per set (dus voor 3 dagen) p.p. :

– zitplaats West                                              € 77,50

– rolstoelplaats                                               € 45,00

– begeleider                                                    € 45,00

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u per evenement 1 set (dus voor alle dagen) per lid kunt bestellen.

In de Skate-off van september a.s. zult u het officiële bestelformulier voor de binnenlandse- en buitenlandse wedstrijden aantreffen. Mocht u zich reeds via deze weg hebben opgegeven voor bovenstaand evenement, dan dient u alsnog het bestelformulier in te vullen en per post op te sturen naar het secretariaat aangezien wij een handtekening van u nodig hebben.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/nk-afstanden-thialf-29-30-31-oktober-2021/

Schaatskalender 2021-2022

Voor de definitieve schaatskalender 2021-2022 verwijzen wij naar schaatsen.nl:

https://www.schaatsen.nl/kalender/

Aan de linkerkant van de pagina kan je zelf de periode, discipline en locaties aanpassen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/schaatskalender-2021-2022/

Verplaatsing schaatsreünie 2021 naar 2022

Beste sportvrienden,

Vanwege de overheidsmaatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie van de reünie, uiteraard in overleg met het bestuur van de NSSV, helaas moeten besluiten ons jaarlijkse samenzijn, welke was gepland op zaterdag 29 mei 2021 in Ouddorp, opnieuw te annuleren.

Als nieuwe datum van de schaatsreünie is door ons vastgesteld zaterdag 21 mei 2022. Locatie en de te houden activiteiten zijn vooralsnog ongewijzigd.

We verzoeken u de reeds gedane reservering(en) bij Hotel Fletcher in Ouddorp, tel. 0187 – 680 000, op korte termijn ongedaan te maken.
Zodra er opnieuw kan worden geboekt voor wat betreft het weekend van 21 mei 2022, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Rest ons u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te wensen, waarvan akte.

Met vriendelijke groet,

Marjan en Jan van Pelt,
David Bakker

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/verplaatsing-schaatsreunie-2021-naar-2022/