Dankwoord Henk Vader n.a.v. ontvangst lintje

Bestuur en leden NSSV, schaatsvrienden.

Na afloop van onze ALV van 2 november in Heerenveen werd ik blij verrast door de burgemeester van
mijn gemeente Bloemendaal, Elbert Roest, met een Koninklijke onderscheiding en kreeg de
versierselen opgespeld en oorkonde uitgereikt met de benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De blijk van waardering die hier uit spreekt maakt mij trots!

Ik hoop nog lang mij te kunnen inzetten voor onze vereniging NSSV en met u allen de wedstrijden te
kleuren door onze aanwezigheid.

Dank voor alle belangstelling, reacties, brieven, bloemen, het werd door mij en Joke zeer op prijs
gesteld. Ben onder de indruk.

Graag tot wederzien en hoop u nog veel te ontmoeten.

Met vr. gr.

Henk Vader.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/dankwoord-henk-vader-n-a-v-ontvangst-lintje/