Historie

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw namen een aantal schaatssupporters, die jaarlijks een groot aantal evenementen in binnen- en buitenland bezochten, het initiatief om aan het einde van het seizoen een reünie te organiseren. Tijdens één van die bijeenkomsten werd het idee geboren een vereniging op te richten om hiermede een officiële status te verkrijgen.
Dit werd mede van belang geacht omdat het door de steeds verder voortgaande vercommercialisering van de schaatssport voor de supporters ook ieder jaar problematischer werd om plaatsbewijzen te verkrijgen voor de grote ISU- evenementen binnen onze landsgrenzen.
Uiteindelijk resulteerde een en ander in de op 17 oktober 1994 verleden oprichtingsakte bij notaris D.H. van Zanten te ‘s Heerenberg.
Op 31 oktober 2022 is het ledenbestand 526 leden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://nssv.nl/historie/